ما هستیم و به همراهی شما نیکوکاران گرامی نیازمندیم

امروزه با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، زندگی بسیاری از هم‌وطنان‌مان با چالش‌ها و مسائل جدیدی مواجه شده است. پدیده‌هایی هم‌چون فقر، آسیب‌های اجتماعی، فساد، بیماری و ... به مسائل کلیدی برای جامعه تبدیل شده‌اند که می‌تواند آینده ما را تحت تاثیر قرار دهد.

لذت کار نیک و کمک به نیازمندان و مستمندان، تجربه‌ای است که با هیچ احساسی قابل وصف نیست و علیرغم مشکلات، این احساس بیش از 25 سال، بنده را در این امر فعال نگه داشته است که خداوند را شاکرم که هر روز فرصت دوباره‌ای برای ادامه این مسیر به بنده می‌دهد.

خیلی اوقات به دلیل مواجهه با مشکلات بسیاری از مردم، شب را با چشمانی اشکبار به صبح رسانده‌ام و از خداوند مهربان خواسته‌ام در این راه، همراهم باشد تا بتوانم قدمی موثر در این مسیر بردارم.

معتقد هستم که انجام کار نیک، تنها بخشیدن مال نیست. بلکه گوش کردن به درد دل این عزیزان و فهم مشکلات‌شان نیز می‌تواند اثری خوب در زندگی آن‌ها داشته باشد. شاید یک کمک فکری یا اشتراک‌گذاری توانایی‌های فردی، تاثیر بیشتری از کمک مالی داشته باشد.

مؤسسه خیریه نورالزهرا (س) با کمک همکاران و مددکاران خود، توانسته یک مجموعه پرتلاش و صمیمی ایجاد کند که فضایی را باز کنند برای همکاری با همه افراد جامعه که دغدغه فعالیت‌های اجتماعی دارند. با کمک شما عزیز مهربان، می‌توانیم اتفاقات خوبی را برای جامعه رقم بزنیم.

ما هستیم و به همراهی شما نیکوکاران گرامی نیازمندیم.

ما می‌خواهیم مهربانی جهانی شود.

و من ا... التوفیق

سید حسن نواب کاشانی