چالشها و رویکردها

در حمایت از خانواده های تحت پوشش

بيش از ربع قرن تجربه ي مستمر و مطالعات و تحقيقات بعمل آمده ازخانواده هاي مددجويان نشان ميدهد :

1- باورهاي واقعي ايماني و ديني با سلامت جسمي و روحي خانواده ها رابطه مستقيم دارد بطوري که خانواده هاي با ايمان قوي تر – سالم تر و موفق ترند .

2- حمايت مادي و معنوي ا ز خانواده هايي که دچار بيماري اعتياد مي باشند کمترين تاثير را در کسب رشد و خودکفايي خانواده نشان مي دهد .

3- خانواده هايي كه داراي فرزندان بيشتري هستند مشکلات اقتصادي –فرهنگي بيشتري نسبت به خانواده هاي کم جمعيت دارند.

4- پديده تورم و گراني ، موجبات بروز يا تشديد موارد ذيل را فراهم مينمايد :

  • الف) پراكندگي مددجويان از مراكز شهر به حاشيه و خارج از شهر
  • ب) بروز اختلالات رفتاري از قبيل دروغگويي
  • ج) افزايش ناهنجاري هاي فرهنگي
  • د) كاهش پذيرش احكام ديني
  • ه) عدم پذيرش هر نوع آموزش و مطلب جديد
  • و) ابتلاء به چند شخصيتي و پيچيدگي هاي رفتاري

5- تجمع مددجويان در يک مجتمع مسکوني موجب انتقال ناهنجاريها به يکديگر مي شود .

6- -شرايط ناگريز در زندگي خانواده ها مانند محيط و وراثت و………در اعمال و رفتارشان بسيار تاثير گذار است .

7- فقدان والدين را نمي توان با جايگزين کردن فرد ديگري جبران کرد .

8- پذيرش از دست دادن پدر يا مادر توسط فرزندان اولين گام در اعتلا و رشد مادي و معنوي آنها است .

9- عدم پذيرش فقدان پدر يا مادر و نيز روحيه تغيير ناپذيري بازماندگان موجب بروز افسردگي و مشکلات روحي و رواني آنها شده تا آنجا که مشاهده مي شود بعضا منجر به انحرافات و يا ابتلا به اعتياد مي شوند .

10- فقدان پدر، انتقال اين محبت به فرزندان را دچار وقفه مي نمايد اين نقصان به صورت عشق هاي بي هدف و غير منطقي در فرزندان ظاهر شده که اگر منتج به ازدواج گردد غالبا به نابساماني هاي بسيار منتهي خواهد شد .

11- غالبا بعد از فوت پدر ، فرزندان با ازدواج مجدد مادر مخالفت مي کنند . که اين امر موجب سرکوب نيازهاي عاطفي ،روحي ،و رواني مادر شده و بعضا نيز به روابط پنهاني او منجر مي گردد . که در صورت فاش شدن موجب سرخوردگي و نابساماني خانواده مي شود .

12- فرزندان مادراني که مخفيانه مبادرت به رابطه پنهاني مي کنند مبتلا به اختلالات خلقي و رفتاري و شخصيتي مي شوند .

13- رعايت تغذيه مناسب و بهداشت نيز موجب تقليل بيماري هاي جسمي و روحي و همچنين پايين آوردن هزينه هاي مربوط به آن در خانواده ها مي گردد . .

14 – عدم انعطاف پذيري روحي و شخصيت برخي از افراد تحت پوشش در ابتلاي آنها به بيماريهاي روحي و رواني – افسردگي و حتي بيماري صعب العلاج موثر بوده است.

15 – گرايش به فرهنگ ماديگري در جامعه ، موجب ابتلاء دختران و پسران اينگونه خانواده ها به امر صيغه و يا روابط پنهاني جهت کسب شرايط بهتر اقتصادي مي باشد .

16- با بروز مشکلات عديده مالي ميل به سعادت و رفاه و رقابت در اکثر خانواده ها به اشکال مختلفي مانند تجمل گرايي ،جستجوي منابع کمکي جديد و ……… مشاهده مي شود .

17 – تفکر و نگاه مددجويان نسبت به مو سسات خيريه در رفتار و نحوه برخوردشان موثر است بطوري که پنهان کاري ، گزافه گويي ، گزارشات کذب از وضعيت خود و خانواده مي تواند محصول اين نگاه مي باشد .

18- با تشکيل پرونده و تحت پوشش قرار گرفتن خانواده هاي نيازمند ، برخي از آنها نسبت به اشتغال و کسب در آمدي مازاد بر درآمد شان از موسسات تلاش نمي کنند و هيچ حرکتي جهت خود کفايي خود انجام نمي دهند .

19 – خانواده هايي که از سطح فرهنگي پايين تري برخوردارند ، مراد از ازدواج فرزند را تقليل عضوي از خانواده و هزينه هاي جاري مي بينند تا امري سنجيده براي سعادت فرزندشان ، که اين انتخاب ها غالبا عاقبتي جز نابسانماني و طلاق به همراه ندارد .

20 – سطح موفقيت خانواده هاي کم سواد يا بي سواد نسبت به خانواده هاي با سواد کمتر است .

21- امكان موفقيت در خانواده هايي كه در هنگام بروز مشكلات با مؤسسه مشورت مي نمايند، بسيار بالاتر از خانواده هايي است كه از بروز مشكلات و طرح آن نزد مؤسسه امتناع مي ورزند .

22-با وجود نياز شديد برخي خانواده ها به تغذيه و خوراك ، بدليل فقر فرهنگي ، چشم پوشي از تغذيه و مبادرت به تجمل گرايي و رقابت در برخ كشيدن از طريق خريدن وسائل لوكس جهت منزل ، به وفور مشاهده ميگردد .

23 – قابل توجه است که شايد در نگاه کلي طبق آمار بدست آمده از مشاوره تک تک افراد خانواده هاي تحت پوشش بوسيله مشاور متخصص در امور تربيتي نتيجه بدست آمده حاکي از اين بود ه که در صورت رفع مشکلات مالي خانواده ها مي توان زمينه هاي گوناگون انحرافات اين افراد را در ابعاد گوناگون مرتفع ساخت.

رویکرد مرکز توانمندسازی نورالزهرا (متن) ایجاد ظرفیت سازی های جدیدی است که خلع آن در جامعه احساس می شود. با این توصیف بیانیه ماموریت و چشم انداز مرکز “متن” به صورت زیر تعریف شده است:

————————–

بیانیه ماموریت: (چرایی وجودی مرکز “متن”):

ما هستیم که بتوانیم توانمندسازی را برای همه افرادی که علاقمند هستند و توان مالی این نوع خدمات را ندارند به صورت رایگان فراهم کنیم.

چشم انداز:

آموزش و توانمندسازی در تعامل با همه نهادهای آموزشی مرتبط در جهان به صورت سراسری و تبدیل شدن به هاب اشتراکی خدمات تخصصی به سایر خیریه ها و NGO ها