جمعی از داوطلبان انجمن‌های خیریه صبح سه شنبه ۱۳ اسفند، ۲۵ هزار بسته لوازم بهداشتی پیشگیری از ویروس کرونا را در محله هرندی توزیع کردند.