آموزش زنان سرپرست خانوار

مقدمه:بیوگی حادثه ای پر استرس برای زنان است که اغلب با از دست دادن سلامتی،روابط انسانی، اجتمایی و حمایت مالی همراه خواهد بود.

یافته ها نشانگر سه مفهوم اصلی در زندگی این زنان است :

  1. دوگانگی احساسی مادری دربرابر زنانگی
  2. نیازهای جنسی واضح اما ناگفتنی
  3. ازدواج مجدد و سرانجام مبهم آن

نتایجی که از تحقیقات گوناگون بدست آمده نمایی نزدیک از مشکلات بیوه زنان را در برابر باورهای فرهنگی و اجتماعی نامناسب در مورد نیازهای جنسی و عاطفی شان نشان می دهد.

زنان بیوه،نیازهای جنسی شان را واضح اما باتوجه به محدودیت های اجتماعی در “غیر قابل بیان ” توصیف کرده و با دوگانگی ترس و نیازبرای تامین نیازهای جنسی شان در جامعه مواجه اند که مدتی پس از فوت همسرشان شدت می یابد.

آنها نیازهای جنسی و عاطفی پاسخ داده نشده شان را با عنوان “مادری در برابر زنانگی”توصیف کرده و شرح دادند که چگونه احساس نیازشان برای تماس غیر جنسی و دریافت حمایت عاطفی از مردان ،آنها را در ایفای نقششان به عنوان مادر،با دوگانگی روبرو کرده است.و اینکه باورهای اجتماعی، بیوه زنان را به سمت یک زندگی غیر جنسی برای حمایت از فرزندانشان سوق می دهد.

ما بران هستیم که این حلقه های مفقوده تفکری  زنان را در راستای زندگی در حال سامان دادن را با گفتگو و گفتمان راهی مناسب برای زندگی شیرین ایجاد  کنیم اموزش بهترین روش برای شناخت و معرفت  در این حوزه می باشد

آموزش کودکان

در مورد کودکان تحقیقات نشان می دهد وقتی بچه ها با والدینشان زندگی می کنند، حتی اگر مشکلاتی هم در خانه وجود داشته باشد، بازهم بازدهی به مراتب بهتری دارند. اما اگر امکان زندگی در کنارهر دو والدین وجود نداشته باشد چه؟
“دوست داشته شدن” و “فعالیت های نوآورانه و خلاق” قطعا از فرصت هایی هستند که بواسطه این موضوع کمرنگ می شوند یا آسیب می بینند.

تحصیل کردن متضمن اعتماد به نفس کودکان در آینده است ولی در کنار تحصیل بچه ها نیازدارند تا “دوست داشته” شوند و “دوست داشتن” را بیاموزند. اما برای کودکانی که از زندگی در کنار پدر یا مادر خود محروم بوده اند چه اتفاقی می افتد؟

با توجه به خلاءهای موجود برای کودکان در این زمینه،  موسسه خیریه نورالزهرا (س) برآن شد تا با برپایی کلاس های آموزشی در محل موسسه تعدادی از این عزیزان را گردهم بیاورد تا بیاموزند که چگونه در برابر ناهنجاری های جامعه مقابله نموده و چگونه از توان و استعدادها و خلاقیت خویش استفاده نمایند. چگونه مهربان باشند و چگونه مهربانی را گسترش دهند و چگونه از وابستگی های گوناگون به اشخاص ناآشنا و جامعه دوری نمایند.